วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ ที่1 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร - ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ - ส่งแฟกซ์
-รับแฟกซ์ - พิมพ์งาน

วันอังคาร ที่2 ธันวาคม 2551
-ลงรับหนังสือ - ถ่ายเอกสาร
-ออกเลขส่งหนังสือ - พิมพ์งาน
-ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันพุธ ที่3 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร -แจกวาระการประชุม
-เสริฟน้ำ - ลงรับหนังสือ
- ออกเลขส่งหนังสือ
-พิมพ์งาน - เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

วันพฤหัสบดี ที่4 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร -ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-พิมพ์งาน - ส่งแฟกซ์

วันจันทร์ ที่8 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร -รับแฟกซ์
-ส่งแฟกซ์ - ลงรับหนังสือ
-ติดประกาศ - ออกเลขส่งหนังสือ

วันอังคาร ที่9 ธันวาคม 2551
-พิมพ์งาน - ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร - ส่งแฟกซ์

วันพฤหัสบดี ที่11 ธันวาคม 2551
-ลงรับหนังสือ - ออกส่งหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน
-ติดประกาศ

วันศุกร์ ที่12 ธันวาคม 2551
-พิมพ์งาน - ลงรับหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร - ออกเลขส่งหนังสือ
-ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันจันทร์ ที่15 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร - รับแฟกซ์
-ส่งแฟกซ์ - ลงรับหนังสือ
-ติดประกาศ - ออกเลขส่งหนังสือ
-พิมพ์งาน

วันอังคาร ที่16 ธันวาคม 2551
-พิมพ์งาน - ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร

วันพุธ ที่17 ธันวาคม 2551
-พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร
-แจกเอกสารงาน ร5
-ลงรับหนังสือ
-เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

วันพฤหัสบดี ที่18 ธันวาคม 2551
-แจกวาระการประชุม
-เสริฟน้ำ - ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
-พิมพ์งาน

วันศุกร์ ที่19 ธันวาคม 2551
-จัดสถานที่งาน ร5
-พิมพ์งาน -ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร

วันจันทร์ ที่22 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร - ลงรับหนังสือ
-ติดประกาศ - พิมพ์งาน
-ออกเลขส่งหนังสือ
-ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันอังคาร ที่23 ธันวาคม 2551
-พิมพ์งาน - ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร - ส่งแฟกซ์
-รับแฟกซ์ - เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

วันพุธ ที่24 ธันวาคม 2551
-ลงรับหนังสือ - ถ่ายเอกสาร
-พิมพ์งาน - ออกเลขส่งหนังสือ

วันพฤหัสบดี ที่25 ธันวาคม 2551
-ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
-ถ่ายเอกสาร - ส่งแฟกซ์
-รับแฟกซ์ - พิมพ์งาน
-เสนอหนังสือ

วันศุกร์ ที่26 ธันวาคม 2551
-ถ่ายเอกสาร -ลงรับหนังสือ
-ออกเลขส่งหนังสือ
-พิมพ์งาน - ส่งแฟกซ์
-รับแฟกซ์

วันจันทร์ ที่29 ธันวาคม 2551
-ลงรับหนังสือ - พิมพ์งาน
-ถ่ายเอกสาร - ออกเลขส่งหนังสือ
-ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันอังคาร ที่30 ธันวาคม 2551
-พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร
-ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
-ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
-ปั้มบัตรเลือก ส.ส.